Gerben Vaillant

Gerben Vaillant is schrijver en interdisciplinair performancemaker. Hij volgde de mimeopleiding aan de AHK, waar hij een fascinatie ontwikkelde voor het maken van teksten en voorstellingen, waarin de afstand tussen mens en realiteit centraal staat. Gerben onderzoekt in zijn werk de (on)mogelijkheden van de mens om onderdeel van een geheel te zijn. Daarbij staat vaak het lichaam in een niet-passende omgeving centraal of vormt dat het vertrekpunt. Later dit jaar verschijnen er voorstellingen bij onder meer Frascati en doet hij onderzoek bij Over het IJ Festival en Festival Cement. Gerben zit in het talentontwikkeltraject van De Nieuwe Oost | Wintertuin.

Wintertuinfestival
Maandag 22 november
Tekstuele kennismaking met Uschi Cop, Steff Geelen, Edna Azulay en Gerben Vaillant

Wintertuinfestival
Zaterdag 27 november

22.10 – 22.15 uur Paarse zaal | Voordracht Gerben Vaillant