Jos Joosten

Jos Joosten is sinds 2006 hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde op Feit en tussenkomst: geschiedenis en opvattingen van tijd en mens (1945-1955), dat inmiddels als het standaardwerk over de literaire beweging de Vlaamse Vijftigers wordt gezien. Hij publiceerde verscheidene artikelen over eigentijdse Nederlandse en Vlaamse literatuur, en was poëzierecensent voor de Standaard der Letteren. Jos Joosten is lid van de kernredactie van het literair tijdschrift DW&B en is voorzitter van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. Joosten zat tevens in de jury van de Constantijn Huygens-prijs, die in 2010 aan A.L. Snijders’ oeuvre werd toegekend.

Wintertuinfestival
Zondag 14 november
14.00 – 16.00 uur Het Festivalhuis | De A.L. Snijders Wandelleesclub o.l.v. Jos Joosten | Aanmelden