Key May

singer-songwriter met invloeden uit de klassieke muziek, jazz, soul, chansons, folk en hiphop
zoekt in haar muziek naar verbinding in oprechtheid, imperfectie en empathie
houdt zich bezig met ‘het menszijn’ te midden van complexe maatschappelijke thema’s en de essentiële rol van kunst in het vertalen en begrijpen van elkaars belevingswereld

Op 10 april luister je naar Key Mays vertolking van de speciaal voor de gelegenheid geschreven tekst van Asha Karami in Poetracks.