Kroegcollege: Literature and/as hospitality

[English follows Dutch]

Duik met ons de kroeg in voor een college van hoogleraar Liedeke Plate. Vanavond onderzoekt Plate de relatie tussen storytelling en gastvrijheid vanuit verschillende perspectieven; van de Odyssee tot hedendaagse literatuur. Hierna zal ze het thema van gastvrijheid verder uitdiepen met behulp van meer recentere literatuur, waarbij ze zich vooral focust op hun reactie tot de migrant en hun relatie tot debatten over inclusiviteit. Clarice Gargard opent de avond en hierna volgt Eline van Wieren met een voordracht uit haar boekje ‘Fat is not a feeling’.

Liedeke Plate doet onderzoek naar literatuur, gender en cultureel geheugen. Ze onderzoekt hoe bekende teksten door vrouwen worden herschreven, en welke materiele en sociale ‘dingen’ men ermee doet.

Datum: woensdag 27 november
Tijd: 20.30-22.30u
Locatie: Café ’t Haantje, Daalseweg 19, Nijmegen
Entree: gratis, schrijf je hier in, dan houden we een stoel voor je vrij
Facebook-evenement

Dit is een Engelstalig programma.  

Het kroegcollege organiseren we i.s.m. studievereniging KNUS.

In this pub lecture, Liedeke Plate explores the relationship between storytelling and hospitality from a number of perspectives. Starting from the idea of literature as hospitality as found in Homer’s Odyssey (which can be read as a manual about hospitality) and developed in contemporary literary theory, she then proceeds to explore the theme of hospitality in more recent literature, focusing especially on its response-ability to the migrant and its relationship to debates about inclusivity. Clarice Gargard opens the evening and Eline van Wieren will read something from her booklet  ‘fat is not a feeling’.
Liedeke Plate is professor of culture and inclusivity at Radboud University. A literary and cultural theorist, her interests gravitate around questions of gender and cultural memory. She is particularly interested in the ways in which stories are host to a host of other stories.

This programme is in English. 
This pub lecture is organised together with  Study Association KNUS.
Date: wednesday 27 november 2019
Time: 20.30-22.30
Location: Café ’t Haantje, Daalseweg 19, Nijmegen
Admission: Its free, but enrolling via this link is necessary.
Facebook-event

Foto: Studio Schulte Schultz

Kroegcollege 't Haantje

  • gratis