Symposium Conversations

See below for English.

Schrijvers werken steeds projectmatiger, begeven zich steeds meer in het sociale domein en werken vaker in internationale context. Wat betekent dit voor de positie van de schrijver, de waardering van hun werk en de verduurzaming van hun beroepspraktijk?

Het symposium Conversations onderzoekt op vrijdag 12 november deze vragen aan de hand van een pilotonderzoek naar de positie van beginnende schrijvers in internationale context voor het onderzoeksproject What Starting Writers Do and Why (Radboud Institute for Culture and History), en een onderzoeksproject van de Denktank van de Radboud Universiteit over de Schrijfwerkplaats: creatief schrijven voor mensen die Nederlands leren. Een panel van internationale experts, uitgevers, redacteuren, beleidsmakers en schrijvers buigt zich over deze vragen en gaat met elkaar en het publiek in gesprek over de toekomst van de auteur.

Panel
Frank Tazelaar, directeur van De Nieuwe Oost | Wintertuin, zal het symposium modereren. In het panel nemen plaats:
Michala Čičváková – Coördinator Internationale samenwerkingen bij Czech Literary Centre, projectmanager CELA
Merlijn Huntjens – Schrijver, begeleider Schrijfwerkplaats, Huis van de Kunsten Limburg
Dennis Kersten – Universitair docent en onderzoeker Moderne Talen en Culturen Radboud Universiteit
Corinne Rigaud – Sectorhoofd Europese Commissie, Europese Netwerken, Europese Platforms en Literaire vertalingen
Lily van Engen – Adviseur Samenleving bij Cultuur Oost

Programma
14.00u    Opening door Frank Tazelaar + introductie panelleden
14.10u     Blok 1: De positie van opkomende schrijvers in een internationale context
15.10u     Pauze
15.20u    Blok 2: Schrijvers in het sociale domein
16.15u     Pauze
16.30u    Conclusie

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit, CELA en ArtEZ.


Modern-day authors increasingly work on a project basis, take on more projects outside the context of the literary industry, and operate more at an international level. What does this mean for the position of the author, the valuation of their work and the sustainability of their professional practice?

The symposium Conversations sheds light on these questions on Friday 12th November with the help of a pilot study into the position of aspiring writers in an international context for the research project What Starting Writers Do and Why (Radboud Institute for Culture and History), and a research project by the Think Tank of Radboud University on the Schrijfwerkplaats: creative writing for people who are  learning Dutch. A panel of international experts, publishers, editors, policy makers and authors will discuss these topics with the audience in search of answers and a deeper understanding of the future of authorship.

Panel
Frank Tazelaar, director De Nieuw Oost | Wintertuin, will moderate the symposium. The panel:
Michala Čičváková –  Coordinator of International Cooperation at Czech Literary Centre, Projectmanager CELA
Merlijn Huntjens – Writer, mentor Schrijfwerkplaats, Huis voor de Kunsten Limburg
Dennis Kersten – Lecturer and researcher Modern Languages and Cultures Radboud University
Corinne Rigaud – Head of Sector European Commision – European Networks, European Platforms, and Literary Translation Strands
Lily van Engen – Advisor Society at Cultuur Oost

Programme
14h00    Introduction panel by moderator Frank Tazelaar
14h10     Part 1: The position of aspiring writers in an international context
15h10     Break
15h20     Part 2: Writers in the social domain
16h15      Break
16h30     Conclusion

Wintertuinfestival
Vrijdag 12 november
14.00 uur Zoom | Conversations: What is the Future of Authorship? met o.a. Dennis Kersten, Merlijn Huntjes en Michala Čičváková
Maandag 22 november
o Video |Conversations: What is the Future of Authorship?